BUŁGARIA

KAMIENNY LAS - Pobiti Kamyni

Kamienny Las (Pobiti Kamyni ) to tajemnicze miejsce na mapie Bułgarii.  Jest to skalny rezerwat zajmujący powierzchnię ok. 50km2. Obejmuje  on  skupisko  skalnych  kolumn,  z  których  cześć  w  wyniku procesu wietrzenia  została  odsłonięta  i  góruje  na  powierzchnią  rezerwatu.   Kolumny  mają  średnicę  do  kilku metrów  i  osiągają wysokość do  6  metrów. Ich  wnętrza  są  zazwyczaj  puste. Przyjmują  różne  kształty,  w których ludzie z wyobraźnią doszukują się postaci ludzkich, zwierząt, czy budowli.

W   starożytności  uważano  to  miejsce  za  święte  o  nadprzyrodzonych  mocach  emanujące  pozytywną energią.   Przez  lata  powstało  wiele  hipotez   na   temat  powstania  kamiennego  lasu.  Jedna  zakładała działalność  człowieka,  który  miał  przyczynić  się  do  powstania  kamiennych  budowli. Teoria  ta  jednak szybko została obalona przez naukowców jako mało prawdopodobna.   Pozostałe wskazują oczywiście na działalność  matki  natury.   Najbardziej  prawdopodobna  teoria  zakłada,  że  obszar  ten  powstał  ok. 50 milionów  lat  temu  na  dnie starożytnego morza,  pokrytego wapieniem.  Z czasem wapień rozpuszczany przez wody opadowe przenikał do warstwy piaszczystej, tworząc najpierw wapienne zacieki, a przez wieki skalne filary, które następnie w procesie wietrzenia zostały odsłonięte. 

Kamienny Las to miejsce , które bez wątpienia warto odwiedzić. Znajduje  się  w  odległości około  21  km  od  miasta  Warna,  przy  starej  autostradzie  A2 w kierunku Sofii. Wstęp na teren rezerwatu jest bezpłatny, bezpośrednio z jezdni autostrady A2, wzdłuż której zatrzymują  się  podróżni  zainteresowani  spacerem  po  skalnym  rezerwacie.  Chętni  za  opłatą  mogą  skorzystać z pomocy przewodnika, którego można znaleźć w budce obok prowizorycznego wejścia do rezerwatu. Można tam również kupić informatory oraz  turystyczne pamiątki związane z tym miejscem.